اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ابرکوه

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۶۲ 
اجاره اتاق بومگردی با حیاطی زیبا
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۸۳ 
اجاره بومگردی اقامتی در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۹۵ 
اجاره اتاق سنتی زیبا در یزد
۴ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۵۷ 
اجاره مجموعه بومگردی شیک در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان