اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ابرکوه

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۰۶ 
اجاره اتاق بومگردی با حیاطی زیبا
خیابان شهید باهنر
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۲۱ 
اجاره بومگردی اقامتی در یزد
خیابان شهید باهنر
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۳۸ 
اجاره اتاق سنتی زیبا در یزد
خیابان شهید باهنر
۴ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۰۳ 
اجاره مجموعه بومگردی شیک در یزد
خیابان شهید باهنر
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان