اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر پارسیان

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۵۶ 
اجاره اقامتگاه بومگردی ساحلی شنیوب
۷ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۶۳ 
اجاره اقامتگاه بومگردی شنیوب
۳ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۵۷ 
اجاره بومگردی در بندر توریستی زیارت
۶ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
کَپَر
۴۸ 
اجاره کپر در بندر توریستی زیارت
۳ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان