اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر پارسیان

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۷۲۷ 
اجاره اقامتگاه بومگردی ساحلی شنیوب
بندر توریستی زیارت
۷ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۷۳ 
اجاره اقامتگاه بومگردی شنیوب
بندر توریستی زیارت
۳ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۶۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۹۱ 
اجاره بومگردی در بندر توریستی زیارت
بندر توریستی زیارت
۶ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۵,۰۰۰ تومان
کَپَر
۳۲۴ 
اجاره کپر در بندر توریستی زیارت
بندر توریستی زیارت
۳ نفر
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان