اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بندر عباس

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۸۸ 
اجاره آپارتمان در بندر عباس
ورزشگاه تختی
۵ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۶۹ 
اجاره آپارتمان در قدس بندر عباس
چهار راه قدس
۵ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۶۸ 
اجاره آپارتمان بزرگ در بندرعباس
چهارراه مرادی
۱۰ نفر ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۹۶ 
اجاره ویلا در سه راه برق بندرعباس
سه راه برق
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۶۱ 
اجاره آپارتمان در بندرعباس
چهار راه قدس
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۴۵ 
اجاره آپارتمان تک خوابه در بندرعباس
میدان انقلاب
۵ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۷۷ 
اجاره آپارتمان دو خواب در بندرعباس
میدان انقلاب
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۶۴ 
اجاره آپارتمان در بندر عباس
چهار راه قدس
۵ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان