اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در استان مازندران

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه ییلاقی
۱۱۵ 
اجاره ویلا در فیلبند
فیلبند
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۲۲ 
اجاره بومگردی در دوهزار تنکابن
دوهزار
۵ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۵۹ 
اجاره ویلا لوکس در چمستان نور
چمستان
۱۱۶ نفر ۳ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۸۷ 
اجاره ویلای ییلاقی بکر در فیلبند
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۵۸ 
اجاره خانه ییلاقی در فیلبند بابل
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۲۲۱ 
اجاره آپارتمان در زیراب تکخوابه
زیراب روستای پاشاکلا
۸ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۲۲ 
اجاره ویلا کلاردشت ییلاقی سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۹۲ 
اجاره ویلا کلاردشت در منطقه ییلاقی
جاده نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۶۴ 
اجاره ویلا کلاردشت دوبلکس بسیار شیک
جاده نصیری
۱۴ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۳۲ 
اجاره ویلا دوبلکس ییلاقی در کلاردشت
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۷۷ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت بسیارتمیز
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۵۹ 
اجاره ویلا در کوچه نصیری کلاردشت
کوچه نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۱۴ 
اجاره ویلای در حسن کیف کلاردشت
کوچه نصیری
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۲۷ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت دو خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۹۷ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان