اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر كلاردشت

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۸۴ 
اجاره ویلای سه خوابه در کلاردشت
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۷۷ 
اجاره ویلا در کلاردشت
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۹۱ 
اجاره ویلا کلاردشت ییلاقی سه خوابه
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۱۰ 
اجاره ویلا کلاردشت در منطقه ییلاقی
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۵۶ 
اجاره ویلا کلاردشت دوبلکس بسیار شیک
۱۴ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۵۲ 
اجاره ویلا دوبلکس ییلاقی در کلاردشت
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۲۵ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت بسیارتمیز
۱۶ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۶۷ 
اجاره ویلا در کوچه نصیری کلاردشت
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۹۷ 
اجاره ویلای در حسن کیف کلاردشت
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۳۱ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت دو خوابه
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۲۶ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت سه خوابه
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان