اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر كلاردشت

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۳ 
اجاره ویلا در کلاردشت
مجل
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۱۲ 
اجاره ویلای سه خوابه در کلاردشت
كلاردشت
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۰۳ 
اجاره ویلا در کلاردشت
كلاردشت
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۳۵ 
اجاره ویلا کلاردشت ییلاقی سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۴۴ 
اجاره ویلا کلاردشت در منطقه ییلاقی
جاده نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۹۰ 
اجاره ویلا کلاردشت دوبلکس بسیار شیک
جاده نصیری
۱۴ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۸۸ 
اجاره ویلا دوبلکس ییلاقی در کلاردشت
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۵۹ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت بسیارتمیز
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۹۷ 
اجاره ویلا در کوچه نصیری کلاردشت
کوچه نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۳۱ 
اجاره ویلای در حسن کیف کلاردشت
کوچه نصیری
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۶۳ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت دو خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۴۸ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان