اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر كلاردشت

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۶ 
اجاره ویلا در کلاردشت
مجل
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۵۸ 
اجاره ویلای سه خوابه در کلاردشت
كلاردشت
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۷۰ 
اجاره ویلا در کلاردشت
كلاردشت
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۰۶ 
اجاره ویلا کلاردشت ییلاقی سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۳۸ 
اجاره ویلا کلاردشت در منطقه ییلاقی
جاده نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۰۸ 
اجاره ویلا کلاردشت دوبلکس بسیار شیک
جاده نصیری
۱۴ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۷۲ 
اجاره ویلا دوبلکس ییلاقی در کلاردشت
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۰۵ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت بسیارتمیز
کوچه نصیری
۱۶ نفر ۴ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۱۲ 
اجاره ویلا در کوچه نصیری کلاردشت
کوچه نصیری
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۶۰ 
اجاره ویلای در حسن کیف کلاردشت
کوچه نصیری
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۵۳ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت دو خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۱۸ 
اجاره ویلا ییلاقی کلاردشت سه خوابه
کوچه نصیری
۱۰ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان