اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر فريدونكنار

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷ 
اجاره ویلا استخردار ساحلی
فريدونكنار
۱۰ نفر ۳ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۰ 
ویلا شیک و تمیز در سرخرود
سرخرود
۹ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۶۱۵ 
اجاره آپارتمان دوخواب در فریدونکنار
خیابان ساحلی
۹ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۶۸۰ 
اجاره آپارتمان ساحلی در فریدونکنار
خیابان ساحلی
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۶۴ 
اجاره ویلا تک خواب ساحلی فریدونکنار
فريدونكنار
۳ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۳۹ 
اجاره ویلا دوخواب ساحلی فریدونکنار
فريدونكنار
۴ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۷۵ 
اجاره سوییت ساحلی در فریدونکنار
فريدونكنار
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۷,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۲۹ 
اجاره سوییت ساحلی تمیز فریدونکنار
فريدونكنار
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۷,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۷۰ 
ویلا نزدیک دریا دو خواب
فريدونكنار
۴ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۶۱ 
ویلا جمع و جور دو خواب ساحلی
فريدونكنار
۴ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۱۱ 
اجاره ویلا ساحلی دو خواب فریدونکنار
فريدونكنار
۴ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۸۷,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۶۹ 
اجاره ویلا ساحلی تک خواب فریدونکنار
فريدونكنار
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۹۰,۰۰۰ تومان