اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر سوادكوه شمالی

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸ 
اجاره سوییت دو خواب در لفور
شیرگاه
۶ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸ 
اجاره سوییت در لفور
شیرگاه
۸ نفر ۱ خوابه
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه جنگلی
۱۲ 
اجاره اقامتگاه جنگلی در لفور
لفور
۶ نفر ۱ تخته
گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۲ 
اجاره بومگردی زیبا در لفور
لفور
۷ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱ 
اجاره اقامتگاه بومگردی در لفور
لفور
۴ نفر ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۷۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه جنگلی
۱۶ 
اجاره اقامتگاه جنگلی استخردار
شیرگاه
۵ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه جنگلی
۱۱ 
اجاره اقامتگاه در شیرگاه
شیرگاه
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه جنگلی
۱۰ 
اجاره اقامتگاه جنگلی در شیرگاه
شیرگاه
۸ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰ 
اجاره ویلا باغ در لفور
لفور
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۱۲ 
اجاره کلبه چوبی در شیرگاه
شیرگاه
۶ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۷ 
اجاره اتاق در کلبه سنتی
لفور
۴ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۴ 
اجاره اتاق در کلبه زیبا در لفور
لفور
۴ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۴ 
اجاره اتاق در کلبه سنتی در لفور
لفور
۳ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۳ 
سوییت چوبی در لفور باصفا
لفور
۵ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۴ 
اجاره سوییت چوبی در لفور
لفور
۵ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۰ 
اجاره بومگردی در منطقه لفور
لفور
۵ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۸ 
بوم گردی تماشایی در لفور زیبا
لفور
۵ نفر
تلویزیون گرمایشی
شبی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۸ 
اجاره اقامتگاه در بومگردی در لفور
لفور
۴ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۶ 
بوتیک بوم گردی در لفور
لفور
۶ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۲۰,۰۰۰ تومان
خانه روستایی
۱۸ 
اجاره خانه روستایی در لفور
لفور
۱۲ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۷ 
اجاره خانه دو خواب در لفور
لفور
۹ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۹ 
سوییت تراس دار با نما عالی
لفور
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۰ 
اجاره خانه روستایی در سوادکوه شمالی
روستای کاردرکلا
۴ نفر ۱ تخته
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۵ 
اجاره بومگردی در دل جنگل
روستای کاردرکلا
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ تا ۲۴ از ۲۶ مورد