اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر سوادکوه

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۸ 
اجاره کلبه چوبی در لفور
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۰ 
اجاره کلبه جنگلی دنیز در شیرگاه
۸ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۸۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۳۹۵ 
اجاره کلبه چوبی دنیز شیرگاه
۶ نفر ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۲۷۸ 
اجاره کلبه چوبی دنیز در شیرگاه
۴ نفر ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۲۷ 
اجاره کلبه الیزه در شیرگاه
۴ نفر ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۱۲۰ 
اجاره ویلا در سنگنیشت سوادکوه
۸ نفر ۲ خوابه
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۰۴۱ 
اجاره آپارتمان در زیراب تکخوابه
۸ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۸۴۵ 
اجاره آپارتمان جنگلی زیراب دوخوابه
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان