اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر سوادکوه

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۷ 
اجاره ویلا دوخواب در پل سفید
پل سفید
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۱ 
اجاره ویلا در پل سفید
پل سفید
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۶ 
اجاره ویلا تکخواب در زیراب
زیراب
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۵ 
اجاره ویلا دو خواب در زیراب
زیراب
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۱۶۰ 
اجاره کلبه چوبی در لفور
لفور
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۹۹ 
اجاره کلبه جنگلی دنیز در شیرگاه
شیرگاه
۸ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۹۶ 
اجاره کلبه چوبی دنیز شیرگاه
شیرگاه
۶ نفر ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۳۳۴ 
اجاره کلبه چوبی دنیز در شیرگاه
شیرگاه
۴ نفر ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۸۶ 
اجاره کلبه الیزه در شیرگاه
شیرگاه
۴ نفر ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۲۰۶ 
اجاره ویلا در سنگنیشت سوادکوه
سنگنیشت
۸ نفر ۲ خوابه
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۱۱۵۷ 
اجاره آپارتمان در زیراب تکخوابه
زیراب روستای پاشاکلا
۸ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۹۳۱ 
اجاره آپارتمان جنگلی زیراب دوخوابه
زیراب روستای پاشاکلا
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان