اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ساری

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۷ 
اجاره کلبه جنگلی چوبی در ساری
۴ نفر ۱ خوابه
گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۱ 
اجاره خانه ویلایی در ساری
۳ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۱۲ 
اجاره روزانه ویلا در فرح آباد ساری
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۹۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۷۲ 
اجاره روزانه ویلا در فرح آباد ساری
۶ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۳۴ 
اجاره ویلا در فرح آباد ساری
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۴۰,۰۰۰ تومان