اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ساری

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۴۹ 
اجاره کلبه جنگلی چوبی در ساری
امره
۴ نفر ۱ خوابه
گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۳۹ 
اجاره روزانه ویلا در فرح آباد ساری
فرح آباد
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۰۷ 
اجاره روزانه ویلا در فرح آباد ساری
فرح آباد
۶ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۷۰ 
اجاره ویلا در فرح آباد ساری
فرح آباد
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۴۰,۰۰۰ تومان