اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابلسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۴ 
اجاره ویلا ساحلی شیک در بابلسر
بابلسر
۳ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۱۲ 
اجاره ویلا دوبلکس نزدیک دریا
پارکینگ ۴
۷ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۸۶ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
میدان امام حسین
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۱۳ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۷۷ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۶۲ 
اجاره سوئیت در پارکینگ های بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۵۰ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۹۰ 
اجاره سوئیت لب دریا بابلسر
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۰۳ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۷۶ 
اجاره ویلا شهرک دریاکنار بابلسر
دریاکنار
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۷۰ 
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر
دریاکنار
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۲۶ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
بلوار ساحلی
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۱۰ 
اجاره ویلا در بلوار ساحلی بابلسر
بلوار ساحلی
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان