اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابلسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۷ 
اجاره ویلا ساحلی شیک در بابلسر
بابلسر
۳ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۷۷ 
اجاره ویلا دوبلکس نزدیک دریا
پارکینگ ۴
۷ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۵۷ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
میدان امام حسین
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۶۴ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۳۳ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۳۱ 
اجاره سوئیت در پارکینگ های بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۶۵ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۹۵ 
اجاره سوئیت لب دریا بابلسر
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۶۵ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۵۵ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
بلوار ساحلی
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۷۷۱ 
اجاره ویلا در بلوار ساحلی بابلسر
بلوار ساحلی
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان