اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابلسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۳۸ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
میدان امام حسین
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۳۸ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۲۴ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۲۰ 
اجاره سوئیت در پارکینگ های بابلسر
پارکینگ صفر
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۶۷ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۸۳ 
اجاره سوئیت لب دریا بابلسر
پارکینگ صفر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۵۱ 
اجاره ویلا بابلسر لب دریا
پارکینگ صفر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۸۴ 
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر
دریاکنار
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۶۸ 
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار بابلسر
دریاکنار
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۱۵ 
اجاره ویلا کنار دریا در بابلسر
بلوار ساحلی
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۵۲ 
اجاره ویلا در بلوار ساحلی بابلسر
بلوار ساحلی
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان