اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابل

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان
۳۸۳ 
اجاره آپارتمان در فیلبند
فیلبند
۵ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۶۴ 
اجاره ویلا شیردارکلا بابل
شیردارکلا
۴ نفر ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۸۹ 
اجاره ویلا در بابلکنار
شیردارکلا
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۷ 
اجاره ویلا در بابلکنار مازندران
شیردارکلا
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۶۰ 
اجاره ویلای ییلاقی بکر در فیلبند
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۲۳ 
اجاره خانه ییلاقی در فیلبند بابل
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان