اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابل

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه ییلاقی
۲۹ 
اجاره ویلا در فیلبند
فیلبند
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۱ 
اجاره ویلا شیردارکلا بابل
شیردارکلا
۵ نفر ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۸ 
اجاره ویلا در بابلکنار
شیردارکلا
۸ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۵ 
اجاره ویلا در بابلکنار مازندران
شیردارکلا
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۴۴ 
اجاره ویلای ییلاقی بکر در فیلبند
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۳۳۱ 
اجاره خانه ییلاقی در فیلبند بابل
فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان