اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ماسال

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۱ 
اجاره ویلا چوبی دوبلکس جنگلی
روستای نسا
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۹ 
اجاره ویلا دوبلکس مجلل در ماسال
درخانه
۱۰ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه وای فای
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۴ 
اجاره ویلا در ماسال زیبا
ماسال
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۷ 
اجاره ویلا در ماسال دو خواب
شاندرمن
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۳ 
اجاره ویلا در شاندرمن ماسال تکخواب
شاندرمن
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۲۱۶ 
اجاره روزانه کلبه جنگلی در ماسال
ماسال
۸ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۵۳۴ 
اجاره کلبه چوبی زیبا در ماسال
شاندرمن
۴ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۴۱,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۴۰ 
اجاره ویلای جنگلی دو خواب در ماسال
ماسال
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه وای فای
شبی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۲۰ 
اجاره ویلا کنار رودخانه در ماسال
ماسال
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۷۸ 
اجاره ویلای چوبی در ماسال
وشمعه سرا
۵ نفر ۳ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه
۲۱۸ 
اجاره کلبه چوبی در ماسال
ماسال وشمعه سرا بالا
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۳۴ 
اجاره ویلا جنگلی در ماسال
ماسال
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۵۰ 
اجاره ویلا روستایی بکر در ماسال
تاسکوه
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۸۲ 
اجاره ویلا در اهکلان ماسال
اهکلان
۹ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان