اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر رودسر

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۵۸ 
اجاره ویلای مستقل در رودسر
رحیم آباد
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۶۷ 
اجاره ویلای جنگلی مستقل در رودسر
رحیم آباد
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۵۷ 
اجاره ویلا در روستای میلاش
رحیم آباد
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۵۳۸ 
اجاره بومگردی در رحیم آباد رودسر
رحیم آباد
۶ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۸۲ 
اجاره بومگردی در آبشار میلاش
رحیم آباد
۸ نفر ۲ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۵۵۳ 
اجاره بوم گردی در رحیم آباد رودسر
رحیم آباد
۶ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان