اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر رودسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۲ 
اجاره ویلای مستقل در رودسر
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۶ 
اجاره ویلای جنگلی مستقل در رودسر
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۸ 
اجاره ویلای زیبا و دلنواز در چابکسر
۱۲ نفر ۳ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۵۶,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۴۳ 
اجاره ویلای لوکس در روستای میلاش
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۰۶ 
اجاره بومگردی زیبا در میلاش
۵ نفر ۵ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۹۳ 
اجاره بومگردی در رحیم آباد رودسر
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۱۵ 
اجاره بومگردی در آبشار میلاش
۶ نفر ۲ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۳۳ 
اجاره بوم گردی در رحیم آباد رودسر
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان