اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر رودسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۹۹ 
اجاره ویلای مستقل در رودسر
رحیم آباد
۶ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۰۲ 
اجاره ویلای جنگلی مستقل در رودسر
رحیم آباد
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۳۷ 
اجاره ویلای زیبا و دلنواز در چابکسر
چابکسر
۱۲ نفر ۳ خوابه ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۸۵ 
اجاره ویلای لوکس در روستای میلاش
رحیم آباد
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۵۳ 
اجاره بومگردی زیبا در میلاش
رحیم آباد
۵ نفر ۵ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۸۳ 
اجاره بومگردی در رحیم آباد رودسر
رحیم آباد
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۷۲ 
اجاره بومگردی در آبشار میلاش
رحیم آباد
۶ نفر ۲ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۱۰ 
اجاره بوم گردی در رحیم آباد رودسر
رحیم آباد
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان