اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر گاليکش

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۴۴ 
اجاره خانه روستایی در گالیکش
گاليکش
۲ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۴۶ 
اجاره خانه سنتی در گالیکش
گاليکش
۲ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۲۴۲ 
اجاره بومگردی زیبا در گالیکش
گاليکش
۲ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان