اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بندر گز

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۸۱ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
روستای گز شرقی
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۷۷ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
روستای گز شرقی
۲ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان