اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بندر گز

تومان۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۴۶۰ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
روستای گز شرقی
۶ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۳۷۰ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
روستای گز شرقی
۴ نفر ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان