اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بندر گز

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۲۶ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۳۴ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
۲ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان