چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه یک حساب کاربری بسازم؟

در صورتی که یک حساب کاربری در گرداگرد ندارید، در بالا صفحه روی متن " ورود - ثبت نام " کلیک کنید.

  • مرحله اول: شماره موبایل خود را درج نمایید و روی دکمه ادامه کلیک کنید.
  • مرحله دوم: تا به اتمام نرسیدن زمان مشخص، کد ۵ رقمی پیامک شده به شماره موبایل وارد شده در مرحله قبل را درج نمایید و روی دکمه ادامه کلیک کنید.
  • مرحله سوم: سعی نمایید یک گذرواژه (پسورد) به دلخواه که حداقل ۸ کارکتر باشد را درج نمایید و با مطالعه قوانین و مقررات گرداگرد تیک پذیرش این قوانین را بزنید و سپس روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

اگر شماره موبایل شما از قبل در گرداگرد ثبت شده باشد به مرحله سوم نخواهید رفت و از همان مرحله دوم وارد گرداگرد خواهید شد.

بعد تکمیل فرم ثبت نام و موفقیت آمیز بودن آن، شما بصورت خودکار وارد حساب کاربری خود خواهید شد.

پس از ورود موفقیت آمیز می توانید از طریق کلیک روی "
" موجود در سمت راست بالا صفحه، منوهای گرداگرد را مشاهده نمایید و به بخش های مختلف و مدیریت از این طریق دسترسی داشته باشید.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
  • موردی یافت نشد!
  • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
  • حداقل سه حرف بنویسید!
  • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })