چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه میزبان شویم؟

اگر شما در شهرهای مختلف کشور دارای اقامتگاه هستید و قصد اجاره دادن آن را دارید می توانید اطلاعات آن را پس از ثبت نام در گرداگرد درج نمایید. برای دریافت راهنمایی و کمک برای ایجاد حساب کاربری (ثبت نام) به صفحه مدیریت نمایه خود مراجعه نمایید و برای راهنمایی میزبان شدن به صفحه میزبان مراجعه نمایید.