چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه متوجه شوم یک اقامتگاه رزرو نشده است؟

اگر از طریق فرم مخصوص رزرو در صفحه هر اقامتگاه اقدام به رزرو اقامتگاه نمایید با کلیک روی "تاریخ ورود" تاریخ های مجاز برای رزرو را مشاهده می نماید، اگر تاریخ های مدنظر به این شکل
۲۸
نبود، شما می توانید آن تاریخ را برای اقامت انتخاب کنید، در غیراینصورت سبز بودن تاریخ موردنظر به منزله رزرو بودن این اقامتگاه برای آن تاریخ مشخص شده با رنگ سبز است.