چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه لیست علاقه مندی ها رو مدیریت کنم؟

در بررسی اجمالی اقامتگاه های اقامتی ممکن است یکسری از آنها مورد علاقه شما قرار گیرد و قصد داشته باشید آن اقامتگاه را موقتا برای خود در جای بخصوصی ذخیره نمایید تا در زمان دیگر بطور مفصل به بررسی و شاید رزرو آن بپردازید، با کلیک روی آیکون می توانید اقامتگاه موردنظر را به لیست علاقه مندی های خود بیفزایید زمانی که آیکون مذکور تبدیل به شد، به منزله این است که آن اقامتگاه در لیست علاقه مندی های شما قرار گرفته است.

برای خارج کردن یک اقامتگاه از لیست علاقه مندی ها تنها کافی است بر روی آیکون کلیک نمایید تا آیکون مذکور تبدیل به شود.

شما می توانید تمامی واحدهایی را که به لیست علاقه مندی های خود افزودید را پس از ورود به گرداگرد در : وارد شوید

بخش مدیریت علایق من مشاهده نمایید.