چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه قوانین و مقررات مربوط به اقامتگاه خود را به اشتراک بگذارم؟

میزبان می تواند قوانین اقامتگاه خود را با مسافر در میان بگذارد تا در زمان اقامت مسافر هیچ مشکل خاصی بوجود نیایید.

برای افزودن یا تغییر قوانین و مقررات مربوط به اقامتگاه خود مراجعه کنید به:

 1. در گرداگرد ثبت نام کنید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
 2. وارد سامانه گرداگرد شوید.
 3. اطلاعات ضروری نمایه خود را به همراه یک تصویر از خود برای نماد کاربری درج نماید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
 • اطلاعات ضروری نمایه خود را به همراه یک تصویر از خود برای نماد کاربری درج نماید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
  بروید به: وارد شوید
  بخش مدیریت اقامتگاه ها افزودن اقامتگاه
  (اگر می خواهید اقامتگاه جدید ثبت کنید) یا وارد شوید
  بخش مدیریت اقامتگاه ها لیست اقامتگاه ها
  (اگر از قبل اقامتگاه ثبت کردید)

  بعد وارد شدن به صفحه اقامتگاه موردنظر اقدام به اعمال تغییرات در بخش " مقررات " بنمایید.