چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه رزروهای تایید شده را پرداخت نمایم؟

از طریق بخش سایت

پس از اینکه رزرو شما توسط میزبان تائید شد و شما در صورتی که به صفحه اقامتگاه موردنظر مراجعه نمودید می توانید با کلیک روی دکمه " رویت صورت حساب نهایی " پنجره نمایش صورتحساب و نماد بانک ها را مشاهده نمایید که با کلیک بر روی یکی از آن سه نماد می توانید یک بانک رو برای پرداخت پیش پرداخت انتخاب نمایید، سپس با مطالعه و پذیرفتن مقررات و با کلیک روی دکمه سبز رنگ " درگاه پرداخت ... " به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک موردنظر متصل گردید، پس از واریز وجه نتیجه تراکنش برای شما به نمایش در می آید؛ و همچنین میتوانید با مراجعه به وارد شوید
بخش مدیریت رزروهای من
از وضعیت رزرو پس از پرداخت نیز مطلع گردید.

در هر مرحله در این صفحه با کلیک روی دکمه قرمز رنگ " لغو " می توانید رزرو خود را لغو نمایید.

شایان ذکر است گرداگرد تحت شرایطی مبلغ پرداخت شده را مسترد می نماید.