چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه رزروهای انجام شده را مدیریت نمایم؟

پس از اینکه مسافر واحد موردنظر را رزرو نمود منتظر تعیین وضعیت رزرو توسط میزبان در زمان مقرر می ماند، در صورت تایید رزرو مسافر باید در محدوده زمانی مقرر برای نهایی شدن رزرو خود اقدام به پرداخت مبلغ پیش پرداخت نماید. در هر مرحله قبل از واریز وجه پیش پرداخت مسافر می تواند رزرو واحد اقامتی را لغو نماید.

برای مدیریت رزروهای خود مراجعه نمایید به:

وارد شوید
بخش مدیریت رزروهای من

توضیح ستون های جدول رزروهای من:

 • عنوان واحد عنوان هر واحد رزرو شده در این بخش نمایش داده می شود.

با کلیک روی آیکون می توانید به صفحه واحد اقامتی مراجعه نمایید.

 • اعمال
 1. با حرکت موس (اگر با موبایل هستید با ضربه زدن) روی آیکون می توانید از جزئیات وضعیت رزرو صورت گرفته مطلع گردید.
 2. با کلیک روی آیکون می توانید در صورت رزرو این واحد و شروع اقامت در آن دیدگاه خود را درج نمایید، یا حتی با کلیک روی بدان واحد امتیاز داده یا با کلیک روی امتیاز از آن کسر نمایید.
 3. با کلیک روی آیکون می توانید از جزئیات رزرو انجام شده باخبر گردید. البته این اطلاعات در شرایط مختلف متفاوت است برای نمونه بعد از نهایی شدن رزرو مشخصات تماس میزبان برای شما به نمایش در می آید.
 4. مسافر می تواند با کلیک روی آیکون هرگونه سوال یا اطلاع رسانی خاصی که مدنظر دارد، مستقیما از طریق سیستم هوشمند ارسال پیام به میزبان ارسال نمایید.
 • زمان در این ستون مسافر مقدار زمان باقی مانده تا تایید یا رد رزرو یا مقدار زمان باقی مانده برای واریز پیش پرداخت رزرو را مشاهده می کند، در صورت اتمام زمان های مذکور و عدم انجام عملیات های مذکور آیکون نشان داده می شود و در صورت انجام عملیات های مذکور در محدوده زمانی مقرر و نهایی شدن اقامت مسافر پس از واریز وجه پیش پرداخت آیکون نمایش داده می شود.
 • وضعیت (هر رزرو انجام شده در شرایط مختلف تنها یکی از حالتهای زیر را خواهد داشت)
 1. منتظر تایید مسافر درخواست اقامت (رزرو) را ارسال نمود و ما منتظر پاسخ تایید یا رد رزرو از سمت میزبان هستیم.
 2. منتظر واریز میزبان رزرو این واحد را تایید نمود و منتظر واریز وجه پیش پرداخت توسط مسافر هستیم.
 3. رزرو شد این واحد اقامتی توسط مسافر رزرو شد و در تاریخ مقرر بایستی تحویل وی گردد.
 4. مقیم در حال حاضر مسافر در واحد اقامتی ساکن می باشد.
 5. اتمام اقامت مسافر محترم در مدت مشخص در این واحد مقیم بودند.
 6. تایید نکرد میزبان رزرو واحد اقامتی را رد کرد.
 7. لغو کرد مسافر رزو این واحد را لغو نمود.
 • پرداخت / لغو مسافر می تواند با بررسی تمامی جوانب از طریق کلیک روی آیکون
  پس از تایید رزرو توسط میزبان، مبلغ پیش پرداخت رزرو جاری را پرداخت نماید یا با کلیک روی آیکون
  رزرو جاری را لغو نماید.