چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه جستجو کنم و یک مکان را برای اقامت بیابم؟

گرداگرد امکان پذیرش اقامتگاه های اقامتی از تمامی اقصی نقاط کشور را دارد، لذا برای مسافرت به محل مدنظر خود تنها کافی است اسم استان یا شهرستان مقصد را در فیلد مشخص در بالا سایت درج و سپس جستجو نمایید یا در صفحه اول سایت با انتخاب درج نام استان و در صورت نیاز درج تاریخ شروع اقامت و تاریخ پایان اقامت و تعداد مسافران اقدام به جستجوی اقامتگاه های اقامتی در آن محل (استان یا شهرستان) را بنمایند.