چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه تقاضاهای اقامت (رزروهای دریافتی) برای واحد اقامتی خود را مدیریت نمایم؟

پس از اینکه میزبان واحد های اقامتی خود را با موفقیت در گرداگرد به ثبت رساند منتظر می ماند تا مسافران پس از بررسی اطلاعات درج شده در صورت تمایل اقدام به رزرو آن واحد اقامتی نمایند، در صورت رزرو واحد اقامتی توسط مسافر میزبان می تواند لیست تمامی رزرو های انجام شده را پس از ورود به گرداگرد با مراجعه به
بخش مدیریت رزروهای دریافتی در یک جدول مشاهده نماید.

توضیح ستون های جدول رزروهای دریافتی:

 • عنوان واحد عنوان هر واحد رزرو شده در این بخش نمایش داده می شود.

با کلیک روی آیکون می توانید به صفحه واحد اقامتی مراجعه نمایید.

 • اعمال
 1. با حرکت موس (اگر با موبایل هستید با ضربه زدن) روی آیکون می توانید از جزئیات وضعیت رزرو صورت گرفته مطلع گردید.
 2. با کلیک روی آیکون می توانید از جزئیات رزرو انجام شده باخبر گردید. البته این اطلاعات در شرایط مختلف متفاوت است برای نمونه بعد از نهایی شدن رزرو مشخصات تماس مسافر برای شما به نمایش در می آید.
 3. میزبان می تواند با کلیک روی آیکون هرگونه سوال یا اطلاع رسانی خاصی که مدنظر دارد، مستقیما از طریق سیستم هوشمند ارسال پیام به مسافر ارسال نمایید.
 • زمان در این ستون میزبان مقدار زمان باقی مانده تا تایید یا رد رزرو یا مقدار زمان باقی مانده برای واریز پیش پرداخت رزرو را مشاهده می کند، در صورت اتمام زمان های مذکور و عدم انجام عملیات های مذکور آیکون نشان داده می شود و در صورت انجام عملیات های مذکور در محدوده زمانی مقرر و نهایی شدن اقامت مسافر پس از واریز وجه پیش پرداخت آیکون نمایش داده می شود.
 • وضعیت (هر رزرو دریافتی در شرایط مختلف تنها یکی از حالتهای زیر را خواهد داشت)
 1. منتظر تایید مسافر درخواست اقامت (رزرو) را ارسال نمود و ما منتظر پاسخ تایید یا رد رزرو از سمت میزبان هستیم.
 2. منتظر واریز میزبان رزرو این واحد را تایید نمود و منتظر واریز وجه پیش پرداخت توسط مسافر هستیم.
 3. رزرو شد این واحد اقامتی توسط مسافر رزرو شد و در تاریخ مقرر بایستی تحویل وی گردد.
 4. مقیم در حال حاضر مسافر در واحد اقامتی ساکن می باشد.
 5. اتمام اقامت مسافر محترم در مدت مشخص در این واحد مقیم بودند.
 6. تایید نکردید میزبان رزرو واحد اقامتی را رد کرد.
 7. لغو کرد مسافر رزو این واحد را لغو نمود.
 • تائید / لغو میزبان می تواند با بررسی تمامی جوانب با کلیک روی
  رزرو جاری را تائید نماید یا با کلیک روی
  رزرو جاری را رد نماید.

البته تائید یا رد رزرو از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی گرداگرد در محدوده زمانی مقرر نیز میسر می باشد.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
 • موردی یافت نشد!
 • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
 • حداقل سه حرف بنویسید!
 • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })