چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه تجربیات اقامت خود را با دیگران به اشتراک بگذارم؟

در صورت رزرو یک واحد و شروع اقامت در آن، با مراجعه به صفحه همان واحد به بخش " امتیاز و اظهار نظر " بروید روی باکس " لطفا تجربه اقامت خود را به اشتراک بگذارید. " کلیک کنید و سپس اقدام به درج تجربه اقامت یا دیدگاه نمایید.

همچنین شما می توانید پس از نهای شدن رزرو و شروع تاریخ اقامت با مراجعه به وارد شوید

بخش مدیریت رزروهای من با کلیک روی آیکون تجربه اقامت یا دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.