چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه از تجربیات اقامت دیگران در یک اقامتگاه استفاده نماییم؟

با مراجعه به صفحه هر اقامتگاه شما می توانید با رفتن به قسمت " امتیاز و اظهار نظر " از تجربیات اقامت دیگران مطلع گردید یا با کلیک روی نماد کاربری، کاربر مورد نظر از ایشان راجب تجربه اقامت در اقامتگاه مذکور از طریق سیستم هوشمند ارسال و دریافت پیام سوال بپرسید.