چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چه کسی میتواند در گرداگرد میزبان شود و واحد اقامتی خود را ثبت نمایید؟

هر فردی می تواند مطابق با قوانین جاری کشور و مقررات گرداگرد بطور رایگان در گرداگرد ثبت نام نماید و واحد های اقامتی خود را در آن به ثبت رساند، بنابراین شما می توانید سوئیت، آپارتمان، خانه ویلایی، خانه درختی، سیاه چادر، کپر، لاهار، یورت و یا هرچیز دیگر که قابلیت سکونت داشته باشد را برای اقامت مسافران عرضه نمایید.

محدودیت مکانی در به ثبت رساندن واحد های اقامتی در گرداگرد وجود ندارد در هر نقطه از ایران عزیز شما می توانید با توصیف جاذبه های گردشگری موجود در اطراف آن واحد اقامتی، مسافران را برای اقامت در مکان خود ترغیب نمایید.

برای میزبان شدن تنها کافی است واحد اقامتی خودتون را ثبت نمایید تا بعد از تایید گرداگرد حساب کاربری شما بطور خودکار به میزبان تبدیل شود.

مراحل میزبان شدن:

  1. در گرداگرد ثبت نام کنید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
  2. وارد سامانه گرداگرد شوید.
  3. اطلاعات ضروری نمایه خود را به همراه یک تصویر از خود برای نماد کاربری درج نماید.(درصورتی که قبلا آن را انجام نداده باشید)
  4. از طریق منو سمت راست به بخش مدیریت و ثبت اقامتگاه بروید

بروید به: وارد شوید
بخش مدیریت اقامتگاه ها افزودن اقامتگاه

بعد از طی مراحل بالا دیگر شما یک میزبان در گرداگرد هستید و می توانید از امکانات مختص به میزبان استفاده نمایید.


موارد مرتبط

$(document).ready(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); $(window).resize(function() { var positionTop = $('#HlpSrBx').position().top+63; WidIn = $('#HlpSrBx').outerWidth()+3; $('.reshplplst').hide().css({'width':WidIn+'px','top':positionTop+'px'}); }) function help_search(THIS){ THIS.closest('#SerTerm').find('fa fa-search').removeClass().addClass('fa fa-spinner fa-spin'); $('.reshplplst').show(); var filter, result, li; filter = $('#HlpSrBx input').val(); result = $('.reshplplst'); li = result.find('li a'); if(filter.length>2){ $('.reshplplst').find('a:not(:contains(' + filter + '))').parent().css('display','none'); $('.reshplplst').find('a:contains(' + filter + ')').parent().css('display','block'); if(!$('.reshplplst li:visible').length){ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').append('
  • موردی یافت نشد!
  • '); }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); } if(!filter){ $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); } }else{ $('.reshplplst').find('#NotRes').remove(); $('.reshplplst').find('li:not(#NotRes)').css('display','none'); $('.reshplplst').append('
  • حداقل سه حرف بنویسید!
  • '); } } $(document).on('keyup keydown keypress', '#HlpSrBx input', function() { help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) $(document).on('click', '#search-hlp', function(e) { e.preventDefault(); help_search($(this)); $('#HlpSrBx').closest('#SerTerm').find('fa fa-spinner fa-spin').removeClass().addClass('fa fa-search'); }) //$(document).on('click:not(#search-hlp)', 'body', function() { // $('.reshplplst').hide(); // $('.reshplplst li').hide(); //}) $(document).on('focus', '#HlpSrBx input', function(e) { e.preventDefault(); $('.reshplplst').addClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#fff','color': '#666'}); $('.reshplplst li a').css('color','#7F7F7F!important'); }) $(document).on('blur', '#HlpSrBx input', function() { $('.reshplplst').removeClass('resultSerchFocs'); $('.reshplplst').css({'background-color': '#137c63','color': '#fff'}); }); $('body').on('click', function() { $('.reshplplst').hide(); $('.reshplplst li').hide(); }); $('title').empty().append('راهنما گرداگرد - '+$.trim($('.HelpDes h3').text())); $.fn.ignore = function(sel){ return this.clone().find(sel||'>*').remove().end(); }; var description = $('.HelpDes').ignore('h3').text().substr(0, 115); $('meta[name=description]').attr('content', $.trim(description)); })