چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

مدیریت اطلاعیه ها چگونه است؟

هر گونه فعالیت ای که در گرداگرد صورت پذیرد و نیاز به یادآوری و اطلاع رسانی داشته باشد از طریق سیستم هوشمند اطلاعیه ها به آگاهی کاربر رسانده می شود؛ همچنین کاربر اطلاعیه های جدید را در بالای سایت با کلیک روی آیکون مشاهده خواهد کرد.

برای دیدن تمامی اطلاعیه ها پس از ورود به گرداگرد مراجعه کنید به:

وارد شوید
بخش مدیریت اطلاعیه ها