چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

رویه لغو یک تقاضای اقامت (رزرو) چگونه است؟

پس از رزرو اقامتگاه توسط مسافر، وی می تواند قبل از پرداخت پیش پرداخت اقدام به لغو رزرو اقامتگاه با کلیک روی دکمه " لغو " اقدام نماید.

ممکن است عملیات لغو از طریق وارد شوید
بخش مدیریت رزروهای من
با کلیک روی دکمه
صورت بگیرد.