چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر میزبان وجه بیشتری از مبلغ باقی مانده درخواست کرد چه کنم؟

اگر درخواست وجه بیشتر در ازای توافق جدید برای دریافت امکانات و سرویس بیشتر باشد، بلامانع است ولی درخواست وجه مازاد بر مبلغ باقی مانده اعلام شده توسط گرداگرد تخلف میزبان محسوب می گردد، لذا قبل از تحویل اقامتگاه مسافر محترم با برقراری ارتباط با پشتیبان گرداگرد مسائل بوجود آمده را با ایشان در میان بگذارد تا بررسی و تصمیمات مقتضی اعمال گردد.