چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر میزبان رزرو را بعد از واریز پیش پرداخت لغو نماید چه اتفاقی می افتد؟

مسافر با درخواست مسترد نمودن وجه واریز شده بعلت لغو رزرو از طریق ارسال تیکت پشتیبانی می تواند اقدام نماید و گرداگرد نیز در زمان حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد، اقدام به استرداد وجه مینماید.