چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر مطالب درج شده در توضیحات و امکانات همانی نباشد که ذکر شده است چه باید کرد؟

در اینصورت مسافر قبل تحویل گرفتن اقامتگاه این موضوع را با پشتیبان گرداگرد در میان بگذارد تا در صورت بررسی و دریافت نتایج مطلوب اقدامات مقتضی اعمال گردد و در صورت تایید ادعای مسافر محترم مبلغ واریز شده (پیش پرداخت) را به مسافر مسترد نماید.