چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا من می توانم بیش از یک روش پرداخت را انجام دهم؟

در حال حاضر تنها یک روش پرداخت در گرداگرد وجود دارد آن هم پرداخت آنلاین از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی بانک های طرف قرارداد می باشد.