گنج دریاچه ولشت

دریاچه زیبا ولشت کلاردشت محصور شده بین کوه ها

دریاچهٔ ولشت ۷۱ اُمین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.