دریاچه دوخواهران در آمل، بهشتی در دل کوه

آمل یکی از شهرهای زیبا و دیدنی استان مازندران است. این شهر جاذبه هایی نظیر دریاچه دوخواهران دارد.