روستای دیدنی جواهرده رامسر

نامت را گذاشته اند جواهر. الكی كه نیست، این همه زیبا باشی و خاصه آنچه خوبان همه دارند را تنهایی داشته باشی، مسلما نامت را می گذارند جواهر. حالا اگر جواهر باشی و دهی در گوشه ای زیبا از جهان، نامت می شود جواهر ده. روستایی كه كوه جواهر است و نمی شود از آن دل كند. اگر به جواهرده نرفته باشــید هم حتما نامش را شــنیده اید، روســتایی در ارتفاعات البرز و نزدیكی رامســر كه در دامنه كوه های ســماموس واقع شــده است. همین كه بیفتید در مسیر می بینید آرامش و زیبایی هر دو همزمان همراهی تان می كند و می توانید یك ســفر واقعی به معنای ســفرهایی كه قدما آن را سیر آفاق و انفس می دانسته اند تجربه كنید. حتما می گویید از چه نظر؟ خب... هر چند توضیحش كمی سخت است، اما باید همین حالا تكلیفمان را با این موضوع روشن كنیم.

 مــا آدم های عصر مدرن ســفرهایمان با شــتاب است، می نشینیم توی هواپیما و چشم ها را می بندیم، می بینیم رســیده ایم به یك كشــور دیگر و كلی مرز سیاسی و جغرافیایی را در زمان كوتاهی طی كرده ایم. یا ریل های آهنی قطار با شتاب می رسانندمان به دیار و مقصــدی دیگر. با خودروی شــخصی مان هم كه می رویم ســفر، كلی دور از چشم پلیس گاز می دهیم و ســرعت را زیاد می كنیم كه برســیم، یعنی فقط به مقصد فكر می كنیم.
اما قدیم ها كه این طور نمی رفتند سفر. مثلا فكرش را بكنید می خواستند بروند همین جواهرده خودمان. تمام كوه و دشت را یك دل سیر تماشا می كردند. هم آرامش راه را درك می كردند و هم آسمان را یك دل سیر تماشا می كردند، هیچ عجله ای هم برای رسیدن نداشتند. خاصه الكی نیست كه فكر كنیم همین طور هی برویم سفر اتفاق خاصی برایمان می افتد و پخته می شویم.
لطفا زود راه بیفتید ســمت جواهرده و كمی مثل قدیم ها قواعد ســفر را رعایت كنید. همین كه وارد مســیر شــوید، آرامش و زیبایی ســفر جواهرده آغاز می شــود. مسیر رسیدن به جواهرده بسیار تماشایی و فوق العاده است. این زیبایی ها با رسیدن به خود روستا چند برابر می شــود. دشتی وسیع و ییلاقی سرسبز را تصــور كنید. در جواهرده قرار اســت چنین مناظری را ببینیــد. انگار كه زیبایی های تمام دنیا زیر پای تان اســت: بوته زارهای سرسبز در كنار دامنه های پربرف سماموس و همنشینی با مردم مهمان نواز روستا.

 

حاا چرا جواهرده؟

ما آدم های خســته ایــن روزگار نیاز داریم برویم جایی دور از دود و ماشــین و تمام خســتگی هایمان را بریزیــم دور. دقت كنید گفتم خســتگی هایمان، نگفتم زباله هایمان را! خلاصه كه برای رهایی از این خستگی های ممتد و روزمرگی، جواهرده جای خاصی محسوب می شود. پیچ های جاده اش نه تنها زیباست، بلكه پشت هر كدامش یك منظره زیبا و غافلگیركننده پنهان شــده است. در انتهای این مسیر پر پیچ و خم هم می رســید به آسمانی با ابرهای خنك و آرام. اگر اهل خواندن رمان های كلاسیك باشید پیچ های جاده جواهرده ذهن شــما را می برد به پیچ های جاده قصر ماندرلی در رمان بی نظیر ربكا نوشــته دافنه دوموریه و خلاصه حســابی سرحالتان می آورد. انگار كه فكر كنید در حال رفتن به یكی از زیباترین و رویایی ترین قصرهای جهان هستید كه البته سقفش آسمان است و دیوارهایش درختان. خب... این قصر چه كم دارد از آن قصر رویایی در آتش سوخته؟ هم سقفش بلندتر است و هم در گذر این همه سال زنده و سرپا مانده است. 

اول نقشه دیدن، بعد راه افتادن

جواهرده كجاست و دسترسی به آن چگونه است؟ اگر بخواهیم بگوییم روستای جواهرده دقیقا كجاست، نشــانی دقیق به این صورت اســت كه باید به استان مازندران بروید و از آنجا به شهرســتان رامســر؛ از رامسر به سمت جنوب غربی برانید و بعد ۳۰ كیلومتر رانندگی در جاده جنگلی پر پیچ وخم و بسیار زیبا، جواهر مازندران كم كم خود را به شما نشان می دهد. علاوه بر روستا، مسیر رسیدن به آن هم كه از میان جنگل های انبوه و امتداد رودخانه صفارود می گذرد بســیار جذاب و دیدنی اســت. این جاده فوق العاده در فصل پاییز و بهار هنگام بارندگی وقتی غرق مه می شود، به تابلوی نقاشی نفسگیر شباهت دارد، شاید بارها مجبورتان كند در طول مســیر توقف كنیــد و از زیبایی لذت ببرید. مهندسان آلمانی این مسیر جادویی را در سال ۱۳۵۰ ساختند كه از آن زمان تا امروز بهترین مسیر رسیدن به روستای جواهرده رامسر است.

كی برویم؟

روستای جواهرده در فصل گرم سال هوایی خنك و دلپذیر دارد. به همین دلیل در بهار و تابستان بسیار پرطرفدار است. اوایل پاییز تا زمانی كه هنوز سرما از راه نرسیده هم می توان به این منطقه ســفر كرد، اما زمســتان زمان مناسبی برای سفر به این روســتای ییلاقی نیست، زیرا زمستان های این منطقه ســرد و پربرف اســت و همین حالا كه اول تابســتان است می توانیم گرمای تیرماهی كه اغلب شهرها را زیر تابش آفتاب داغ خود می گیرد به خنكای جواهــرده گره بزنیم و خلاصه... نگوییم كه بروید و مزه اش را بچشید.
البتــه بایــد درباره جواهرده این را هم بگوییم كه در تمام ایام ســال جاذبه های خاص خودش را دارد و همیشه می توانید سفر لذتبخشی را به این منطقه برنامه ریزی كنید، اما این نكته را در نظر بگیرید كه بهترین زمان سفر بستگی به عادت ها و عایق شما دارد. برای مثال اگر به زمستان و برف علاقه نداشته باشید، سفر به روستا با تمام زیبایی باشكوهی كه در زمســتان دارد، لطفی برایتان ندارد. اما به هر حال، روستای جواهرده هم در تابستان با كوه های پوشیده از گل و جنگل ها و چشمه سارها و رودخانه های پرآب و هوای لطیف و خنك، مقصدی بسیار جذاب است و هم در زمستان با قله های پوشیده از برف و خلوتی و آرامش روستا در این فصل از سال.

چه ببریم؟

برای رفتن به جواهرده ســبك ســفر كنید. حتما كفش مناســب پیاده روی بپوشــید. جواهرده هوایی خنك دارد، پس خوب اســت یك دســت لباس گرم هم برای احتیاط همراه داشته باشید. به جز تجهیزات اولیه و لوازم شخصی، فقط یك لبخند برای آغاز این سفر نیاز دارید. دوربین عكاسی تان را بردارید و آماده یك سفر فوق العاده شوید.
جواهرده منطقه ای بكر و جزو گنجینه های طبیعی ایران است. مراقب زیبایی این منطقه باشیم و حتما كیســه زباله همراه ببریم. یادمان باشــد در هر سفر فقط ردپای مهربانی و صدای خنده به جا بگذاریم و عكس و خاطره زیبا به یادگار برداریم.

كجا بمانیم؟

اصــلا نگران این یك موضوع نباشــید. هر نوع ســلیقه ای كه داشــته باشید، چه دوست داشته باشید در ویــلا اقامت كنیــد و از امكانات رفاهی مدرن در سفر استفاده كنید و چه اقامت در خانه های روستایی را ترجیح بدهید تا چند روزی از شیوه معمول زندگی شــهری دور باشــید، روستای جواهرده رامسر شما را ناامید نمی كند. با گرداگرد در این روستا هم می توانید در خانه های روستایی اقامت كنید و ویلا اجاره كنید؛ ضمن این كه در كنار دریاچه زیبایی كه در پارك جنگلی صفارود قرار دارد، مجتمع اقامتی با امكانات كامل موجود است. پس با خیال راحت سفری لذت بخش را برنامه ریزی كنید و از تعطیلاتتان لذت ببرید. البته اگر دوست داشته باشید در كمپ بمانید به این موضوع توجه كنید كه شب های جواهرده بسیار خنك است و حتما با تجهیزات كامل برای شب مانی در چادر اقدام كنید.

چه زلال این رود

رودخانه های زیبا زینت بخش جواهرده است. در ۹ كیلومتری جاده جواهرده رودخانه ای وجود دارد كه منبع زندگی در این روستاها و و روستاهای اطراف است. رودخانه صفارود از دامنه شرقی قله سماموس مســیرش را آغاز می كند. بخشی از مسیر رودخانه از میــان پارك جنگلــی صفارود می گذرد و محل بســیار مناســبی برای گذراندن یك روز تعطیل است.
ایــن پارك جنگلی پاركینگ هم دارد و خیالتان از بابت خودرو راحت باشد و امكانات رفاهی برای گذرانــدن یــك روز خوش هــم در پارك جنگلی مهیاســت. یكی از چشــمه های روستای جواهرده در پارك جنگلی صفارود قرار دارد.

دشت هایی چه فراخ

دشــت پرگل لپاســر در دامنه قله های مرتفعی كه روســتای جواهرده رامســر را در بر گرفته اند، یكــی دیگر از دیدنی های این روستاســت. اگر به كوهنــوردی و صخره نوردی علاقــه دارید حتما رفتن به دشــت لپاســر و همین طــور جنگل های هیركانــی را در برنامه تــان قرار دهید. در دشــت لپاســر چشــمه های آب معدنی هــم وجود دارند كــه جنبه درمانی دارند. پــس می توانید یك روز از ســفرتان را بــه كوهنــوردی و جنگل گردی و رفتن به چشــمه اختصاص دهید و لذت ســفر را كامل كنید.

پیشنهادهایی برای تفریح در اطراف جواهرده

به کجاها سر بزنیم؟

جاذبه های گردشــگری جواهرده به زیبایی طبیعت روســتا محدود نمی شــود. حتی اگر برای استراحت لذت بردن از آرامش روســتا و زندگی روســتایی به جواهرده ســفر كرده اید، پیشــنهاد می كنیم برای قدم زدن به اطراف ســر بزنید و از ســفرتان بیشــتر لذت ببرید. در ادامه دیدنی های این روستای بی نظیر را به شــما معرفی می كنیم. یكی از جذاب ترین دیدنی های جواهرده دریای ابرهاســت. این روستا در ارتفاع دو كیلومتری از ســطح دریا قرار دارد و اگر در فصل مناســب به آن ســفر كنید، دریایی از ابر زیر پایتان كه روســتا را احاطه كرده اســت نفس را در ســینه تان حبس می كند و دلتان می خواهد ساعت ها حركت آرام ابرها را تماشا كنید.

گوهری در پناه قله ها و آبشارها
جواهرده در پناه ســه قله مرتفع ســرخ قله، واژك ســه براره رژه و سماموس قرار دارد. منظره دل فریب كوه های باشكوه و مرتفع و دریای ابرها و روستایی كه در دامنه كوه ها آرمیده و چمن زارها و بوته زارهای وسیع منظره ای است كه تا مدت ها در خاطرتان خواهد ماند.
آبشــارهای فصلی و دائمی روســتای جواهرده رامســر مشهور است و بسیاری از گردشگران به شوق دیدن آبشارهای زیبا به این روستا سفر می كنند. یكی از معروف ترین آبشارهای این منطقه آبشار صفارود است كه در فاصله ۱۵ كیلومتری جاده قرار دارد و اطراف آن پر است از آلاچیق كه می توانید در احاطه زیبایی آبشــار، جنگل و كوهســتان اســتراحت كنید. به جز آبشار صفارود، آبشارهای فصلی هم در اطراف روستا وجود دارد.

 

وضعیت آب و هوا رامسر
بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۳۰

وضعیت آب و هوا رامسر:ابری
۶ km/h
دوشنبه
ابری
۵
جزئیات هواشناسی رامسر

۰۶:۲۸
طلوع خورشید:
۱۸:۰۹
غروب خورشید:
جنوب جنوب غربی
جهت باد:
۲
دمای باد:
۱۴.۸ km
میزان دید:
۹۱%
رطوبت هوا
۹۸۵ mil
فشار هوا:
يکنواخت
وضعیت فشار هوا:
سه شنبه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۸
۶
چهارشنبه
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
۸
۶
پنجشنبه
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
۸
۶
جمعه
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
۷
۲
شنبه
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
۳
۱
یکشنبه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
۷
۲
دوشنبه
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
۷
۶
سه شنبه
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۱
۷
چهارشنبه
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
۱۵
۱۰

عکس روستای جواهرده

روستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسرروستای دیدنی جواهرده رامسر