آبشار شیرآباد رامیان گلستان

آبشار شیرآباد در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان‌ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است.

 

تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد. در نزدیکی آنها چندین غار نیز وجود دارد. غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف اند. ارتفاع بلندترین آبشار ۲۵ متر است.

وضعیت آب و هوا رامیان
بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۳۰

وضعیت آب و هوا رامیان:غالباً ابری
۱ km/h
دوشنبه
غالباً ابری
۵
جزئیات هواشناسی رامیان

۰۶:۱۰
طلوع خورشید:
۱۷:۵۱
غروب خورشید:
شمال
جهت باد:
۵
دمای باد:
۱۵.۸ km
میزان دید:
۸۶%
رطوبت هوا
۹۵۴ mil
فشار هوا:
يکنواخت
وضعیت فشار هوا:
سه شنبه
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۸
۵
چهارشنبه
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
۷
۴
پنجشنبه
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
۱۳
۳
جمعه
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
۸
۰
شنبه
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
۱
یکشنبه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
۶
دوشنبه
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
۱۰
۲
سه شنبه
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۷
۲
چهارشنبه
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
۱۸
۸

عکس آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستانآبشار شیرآباد رامیان گلستان