تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۰ ۸
اجاره اتاق بومگردی شاه نشین
شبی ۵۲۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۰ ۶
اجاره خانه سنتی در برغان
شبی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۰ ۴
اجاره بومگردی در روستای برغان
شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
ویلا۶ ۱۰
اجاره ویلا سه خواب در جزینان طالقان
شبی ۵۷۵,۰۰۰ تومان
ویلا۳ ۵
%۱۰
اجاره ویلا تک خواب در جزینان طالقان
شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان