اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر کرج

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۰۰ 
اجاره اتاق بومگردی شاه نشین
۸ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۰۶ 
اجاره خانه سنتی در برغان
۶ نفر
سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱۵ 
اجاره بومگردی در روستای برغان
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان