تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۲ ۲
%۱۰
اجاره اتاق بومگردی با حیاطی زیبا
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان
بومگردی۲ ۲
%۱۲
اجاره بومگردی اقامتی در یزد
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بومگردی۴ ۴
%۱۲
اجاره اتاق سنتی زیبا در یزد
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بومگردی۲ ۲
%۱۰
اجاره مجموعه بومگردی شیک در یزد
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان