اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر ابرکوه

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱۳ 
اجاره اتاق بومگردی با حیاطی زیبا
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۵۰ 
اجاره بومگردی اقامتی در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۵۱ 
اجاره اتاق سنتی زیبا در یزد
۴ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱۴ 
اجاره مجموعه بومگردی شیک در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان