تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۷ 
اجاره اتاق بومگردی با حیاطی زیبا
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان
بومگردی
۸۳ 
اجاره بومگردی اقامتی در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۸ 
اجاره اتاق سنتی زیبا در یزد
۴ نفر ۴ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۴۴۵,۰۰۰ تومان
بومگردی
۶۳ 
اجاره مجموعه بومگردی شیک در یزد
۲ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۳۳۹,۰۰۰ تومان