تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۰۵ 
اجاره ویلای نوساز در فرح آباد
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۹۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۷۷ 
اجاره ویلا ساحلی و زیبا در فرح آباد
۶ نفر ۲ خوابه ۵ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۹۵,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۰۵ 
اجاره ویلا در منطقه ساحلی فرح آباد
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۷۵,۰۰۰ تومان