تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۰۸ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۲۵,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۰۸ 
اجاره ویلا دربستی در بابلسر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۸۱ 
اجاره ویلا حیاط دار نزدیک دریا
۶ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۰۶ 
اجاره ویلا رو به دریا
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۰۸ 
اجاره متل با حیاط مستقل نزدیک دریا
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۸۱ 
اجاره ویلای مستقل در بابلسر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۱۸۱ 
اجاره متل مستقل در بابلسر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۳۳ 
اجاره ویلای سه خواب بابلسر دریاکنار
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۲۶ 
اجاره ویلای زیبا در دریاکنار بابلسر
۸ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۵۸ 
اجاره ویلا لوکس در دریاکنار بابلسر
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۴۸۹ 
اجاره متل با حیاط مستقل در بابلسر
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴۷۱ 
اجاره ویلا ساحلی در بابلسر
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۸۸ 
اجاره ویلا در مجتمع ساحلی بابلسر
۷ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان