اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر بابلسر

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۴ 
اجاره ویلا دوبلکس نزدیک دریا
۷ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۹۳ 
اجاره ویلا کوچک در بابلسر
۴ نفر ۱ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۶۵ 
اجاره ویلا دربستی در بابلسر
۶ نفر ۲ خوابه ۳ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۲۴ 
اجاره ویلا حیاط دار نزدیک دریا
۹ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۹۱ 
اجاره ویلا رو به دریا
۶ نفر ۲ خوابه ۶ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۴۵ 
اجاره متل با حیاط مستقل نزدیک دریا
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۳۶ 
اجاره ویلای مستقل در بابلسر
۵ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۲۵۵ 
اجاره متل مستقل در بابلسر
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۳۳ 
اجاره ویلا لوکس در دریاکنار بابلسر
۸ نفر ۳ خوابه ۳ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دریایی
۵۷۳ 
اجاره متل با حیاط مستقل در بابلسر
۸ نفر ۲ خوابه ۴ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۶۴ 
اجاره ویلا ساحلی در بابلسر
۴ نفر ۱ خوابه ۱ تخته
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان