تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه ییلاقی
۱۹۰ 
اجاره ویلای ییلاقی بکر در فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه ییلاقی
۲۰۷ 
اجاره ویلایی ییلاقی در فیلبند
۸ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۲۳۸ 
اجاره ویلای دوبلکس در بابلکنار
۱۰ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان