تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۱۲۸ 
اجاره ویلای بکر در آمل
۱۰ نفر ۲ خوابه
تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان