تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۵۲ 
اجاره خانه ویلایی در رشت
۴ نفر ۲ خوابه ۱ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا
۶۸ 
اجاره ویلای زیبا در رشت
۴ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان