اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در استان گلستان

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۸۲ 
اجاره بومگردی در مینودشت گلستان
۱۳ نفر ۱ خوابه
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۶۳ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۶۷ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
۲ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان