اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در استان گلستان

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۲ 
اجاره خانه روستایی در گالیکش
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱ 
اجاره خانه سنتی در گالیکش
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۹ 
اجاره بومگردی زیبا در گالیکش
۱۵ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۹۶ 
اجاره بومگردی در مینودشت گلستان
۱۳ نفر ۱ خوابه
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۷۴ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۸۵ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
۲ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان