اجاره ویلا اجاره سوئیت اجاره آپارتمان در شهر عباس آباد

تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۴ 
اجاره خانه روستایی در گالیکش
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۱ 
اجاره خانه سنتی در گالیکش
۴ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی
۱۲ 
اجاره بومگردی زیبا در گالیکش
۱۵ نفر ۱ خوابه
ملزومات تلویزیون سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان