تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۷۸ 
اجاره بومگردی در مینودشت گلستان
۱۳ نفر ۱ خوابه
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان