تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۴۷ 
اجاره بومگردی زیبا در بندرگز
۴ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۴۶ 
اجاره بومگردی در بندر گز گلستان
۲ نفر
تلویزیون سرمایشی گرمایشی
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان